Advisory Committee

Prof J U Ahmed

Advisor

Professor & Former Head, Department of Management, NEHU

Dr Bibash Dev

Advisor

Former Director CDC, Assam University & Academic Advisor KBWC

Dr B K DAS

advisor

Director Administration, USTM & Former President, ACTA

Dr R K Sharma

advisor

Advisor, USTM & Former Scientist CSIR NEIST